قرقره (شیلنگ جمع کن فشار قوی) ظرفیت یکصد متر

Hose  reel ( up to 100 m )

توضیح:
- دارای ظرفیت یکصد متر شیلنگ نمره 8.5 و 10
- قابل نصب بر روی شاسی های:
 * سمپاش های فرغونی
 * سمپاش های پشت تراکتوری
 * سمپاش های کششی چرخدار
 (که ساخت شرکت زیبا گلپاش میباشد)
- جهت باز و جمع نمودن شیلنگ بدون آنکه عملیات سمپاشی قطع شود


گروه: سایر محصولات


قرقره (شیلنگ جمع کن فشار قوی) ظرفیت یکصد متر