لانس تفنگی - مخصوص سمپاشی و شستشو

types of lance and spray gun   Different

توضیح:
- قابل استفاده بر روی تمامی دستگاه های سمپاش
- قابل استفاده بر روی تمامی پمپ های کارواش
- قابل تنظیم نحوه پاشش آب یا سم
- دارای ضامن قطع و وصل (خروجی مایع)
 بدون آنکه دستگاه را به طور کامل خاموش نمود
- قابل تعویض نازل پاشش و تحمل فشارهای بالا
- در طول های مختلف مورد نیاز


گروه: سایر محصولات


لانس تفنگی - مخصوص سمپاشی و شستشو