لانس شاخه ای - مخصوص سمپاشی

types of lance and spray gun   Different

توضیح:
- قابل استفاده بر روی تمامی دستگاه های سمپاش
- قابل تنظیم نحوه پاشش آب یا سم
- قابل تعویض نازل پاشش
- در طول های مختلف مورد نیاز
- نوع جنس : برنجی - استیلی - پلی مر


گروه: سایر محصولات


لانس شاخه ای - مخصوص سمپاشی