سمپاش توربیني(پشت تراکتوری/ چرخدار) حلزونی

Tractor mounted turbine  sprayer ( Turboliner sprayer )

- پمپ در انواع مختلف ، فشار قوي و رگلاتور مخصوص پمپ

- نوع پمپ متناسب با ظرفيت مخزن و نوع توربين سمپاش نصب مي شود .

- توربين داراي 14-6 نازل گردان قابل تنظيم

- نوع توربين با توجه به حجم كار سمپاشي نصب مي گردد .

- سرعت خروج هوا 84-72 متر بر ثانيه

- عمق پاشش از 20 متر به بالا ( با توجه به نوع نازل و توربين و پمپ )

- توربين قابل تنظيم در زاويه هاي مختلف پاشش افقي و عمودي

- ظرفيت مخزن 2000-800-600 ليتر ( پلي اتيلن ، فايبر گلاس،گالوانیزه )

- هدفگيري دلخواه با كنترل دستيگروه: سمپاش توربینی(پشت تراکتوری،چرخدار)


سمپاش توربیني(پشت تراکتوری/ چرخدار) حلزونی