سمپاش چرخدار برقی (فرغوني)

Electric wheel sprayer

- الكترو موتور تك فاز و سه فاز

- قدرت الكترو موتور 5/5-3 اسب بخار

-  پمپ سه سیلندر فشار قوی انواع مختلف

- فشار پمپ از 40-5 بار 30 لیتر

- شاسي مقاوم از لوله ، نبشي و پروفيل استاندارد

- قابل حمل و نقل  راحت و آسانگروه: سمپاش چرخدار(موتوري،برقي)


سمپاش چرخدار برقی (فرغوني)